თუ პროექტორის შეძენა გადაწყვიტეთ: გაეცანით ჩვენ სტატიას და გაიგეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია
თუ პროექტორის შეძენა გადაწყვიტეთ: გაეცანით ჩვენ სტატიას და გაიგეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია

თუ პროექტორის შეძენაზე დაფიქრდით, მასზე თქვენ აუცილებლად ბევრი უცხო ტერმინი შეგხვდებათ, რომელთა განმარტებასა და გარჩევასაც ამ სტატიაში შევეცდებით. იმისათვის, რომ გააკეთოთ სწორი არჩევანი, ჩვენ გთავაზობთ ყველა იმ მახასიათებლის ჩამონათვალს, რომლებსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება პროექტორის შეძენისას.

დავიწყოთ გამოყენების პირობებით, შემდეგ განვიხილოთ გაფართოება, პროექტორის სიკაშკაშე, ფერების სიკაშკაშე და შესაერთებელი პორტები.

გამოყენების პირობები

პროექტორები იყოფა კლასებად და ჩვენ შეგვიძლია ისინი სამ კლასად დავყოთ, რადგან პროექტორის გამოყენების სივრცე მრავალფეროვანია. მაგალითად,პროექტორების ძირითადი ნაწილი გამოიყენება ოფისებში, აუდიტორიებში და სხვა მსგავს საგანმანათლებლო თუ სამუშაო სივრცეებში, სადაც როგორც წესი მაღალი განათებაა, ამიტომ ამ კლასისთვის საჭიროა ისეთი ტიპის პროექტორი, რომელსაც საკმაოდ მაღალი სიკაშკაშე ექნება, რათა სივრცეში არსებულმა განათებამ არ შეუშალოს ხელი და მოხდეს გამოსახულების ხარისხიანი ჩვენება.

პროექტორების მეორე ტიპი განკუთვნილია სახლისკინოთეატრებისთვის, სადაც განათება ბევრად ნაკლებიაან საერთოდ არ არის,შესაბამისად ამ პირობებში პროექტორს არ სჭირდება მაღალი სიკაშკაშე. ასეთ სივრცესა და გარემოში კარგად ჩანს ფერთა გადაცემა და მაღალი კონტრასტის დონე.

მესამე ტიპი არის პროექტორები, რომლებიც გამოიყენება ღია სივრცეებში, დიდი მასშტაბებისათვის. ამ ტიპის პროექტორებს გააჩნიათ ყველაზე მაღალი სიკაშკაშის დონე.

გაფართოება (ეკრანის ზომა)

ერთ-ერთი მთავარი პროექტორის მაჩვენებელი არის მისი გამოსახულების გაფართოება, რაც უფრო მაღალია გაფართოება, მით უფრო ხარისხიანი და მკვეთრი გამოსახულება იქნება ეკრანზე. დღესაც არსებობს პროექტორები, რომლებსაც აქვთ გაფართოება 1024×768 (XGA), ეკრანზე ჩანს ოთხკუთხედი ფორმის გამოსახულება, თანამედროვე პროექტორები აღჭურვილია უკვე 1920×1080 (full HD) გაფართოებით, უფრო ძვირიან ვარიანტებში კი უკვე 4K გამოსახულებაც არის.

პროექტორის სიკაშკაშე

პროექტორის სიკაშკაშე იზომება ლუმენში, რაც უფრო მაღალია ლუმენის რიცხვი, მით უფრო დიდი სიკაშკაშე გააჩნია პროექტორს. გარდა სიკაშკაშისა, გასათვალისწინებელია თუ რა ზედაპირზე იქნება ნაჩვენები გამოსახულება, მაგალითად თუ გამოიყენებთ პრროექტორის ეკრანს, თქვენ შესაბამისად მიიღებთ უფრო ხარისხიან გამოსახულებას. პროექტორებს, როგორც წესი აქვთ გამოსახულების არჩევის რეჟიმები, რომლებიც ბალანსირებენ მაქსიმალური სიკაშკაშისა და საუკეთესო ფერთა გადაცემას შორის. არსებობს სამი ძირითადი ტიპი: 1. დინამიური - ამ რეჟიმში პროექტორი გაძლევთ სიკაშკაშის მაქსიმუმს; 2. ,,კინო-თეატრი“,,,ნატურალური“, ,,სათამაშო - ასეთი რეჟიმები რეკომენდირებულია ჩაბნელებულ სივრცეში, რადგან სიკაშკაშე ნაკლებია, ხოლო ფერების გადაცემა ხდება მაქსიმალური ხარისხით. 3. ,,პრეზენტაციისრეჟიმი, ალბათ გასაგებია, რომ გამოიყენება სხვადასხვა პრეზენტაციების დროს და მისი დაწვრილებით ახსნა აღარ გვჭირდება.

ფერების სიკაშკაშე

სიკაშკაშის საკითხი ვერ ამოვწურეთ, პროექტორი შეიძლება იყოს აწყობილი სხვადასხვა ტექნოლოგიით და თეთრი ფერის მისაღებად იყენებდეს განსხვავებულ ტექნოლოგიებს. არსებობს სამმატრიციანი და ერთმატრიციანი პროექტორი. განსხვავება შემდეგშია: სამმატრიციან პროექტორს შეუძლია დაყოს ნათურის თეთრი ფერი წითლად, მწვანედ და ლურჯად, ხოლო შემდეგ ისევ გააერთიანოს ეს ფერები და მიიღოს უფრო ხარისხიანი თეთრი ფერი, ამით მატულობს სიკაშკაშეც. რაც შეეხება ერთმატრიციან ნათურას, მას ფერების დაყოფა არ შეუძლია, შესაბამისად თეთრი ფერის სიკაშკაშე ნაკლები აქვს.

შესაერთებელი პორტები

პორტების სტანდარტულ ნუსხაში შედის  HDMI და VGA, ამ პორტების საშუალებით შესაძლებელია 1080p სიგნალის მიღება. ასევე სტანდარტულ პორტად ითვლება USB, ასე თქვენ ადვილად შეძლებთ ვიდეო ფაილების ჩართვას მეხსიერების ბარათიდან. თანამედროვე პროექტორები აღჭურვილები არიან WiFi ტექნოლოგიით, გააჩნიათ საკუთარი მედია სისტემა და შეუძლიათ შეითავსონ სმარტ ტელევიზორისფუნქციებიც.

და ბოლოს, ხარისხიანი გამოსახულების მისაღებად საჭიროა პროექტორის სწორად გათავსება. როგორც წესი პროექტორს მოჰყვება მონტაჟის ინსტრუქცია, სადაც აღწერილია თუ რა სიშორით უნდა დადგეს პროექტორი. ოთახის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროექტორი შეიძლება იყოს დაკიდებული ჭერზე ან მოთავსდეს სპეციალურ დასადგამზე.


კომენტარები